Sposoby komunikacji marketingowej - co się do nich zalicza?

Sposoby komunikacji marketingowej - co się do nich zalicza?

Każdy marketer wie, że sposobów na komunikację marketingowa jest tyle, na ile pozwala nam wyobraźnia. Nie każdy jednak będzie docierał do tej samej grupy i nie każdy okaże się tak samo skuteczny, jak inny. Różnice w skuteczności przekazu marketingowego mogą też znacząco rozłożyć się w czasie, o czym warto pamiętać podczas analizowania raportów.
Jaką strategię wybrać, by komunikować się skutecznie?

Odbiorca końcowy w centrum zainteresowania

Nie można zaprzeczyć, że dzisiejszy rynek determinują jego konsumenci. Rosnąca na rynku konkurencja daje wiele możliwości wyboru i rzadko stawia klienta w obliczu dylematu. Dlatego też, jako sprzedawcy musimy podążać za potrzebami klienta, budując zarówno zakres swojej oferty, jak i sam przekaz marketingowy. Warto więc skupić się na strategii marketingowej opartej o komunikację z klientem, zanim uzupełnimy go o jednostronny przekaz. W komunikacji kluczowa role odgrywa informacja zwrotna, jaka odbiorca komunikatu nam przekazuje. To na niej właśnie powinniśmy bazować. Nie znaczy to jednak, że należy opierać się wyłącznie na informacjach otrzymanych bezpośrednio od naszych klientów. Wpływ na naszą strategię powinny mieć także takie czynniki, jak. np. środowisko funkcjonowania firmy, trendy rynkowe, bieżące wydarzenia czy zmieniający się styl życia społeczeństwa. 

Od komunikacji do relacji

 Najbardziej lojalny klient to taki, z którym zbudowaliśmy relację. A jak budować relację? Poprzez komunikację. Marketing jest sztuka opartą o system naczyń połączonych. Tutaj nie ma niezależnych od siebie elementów i każda kolejna decyzja powinna opierać się o wyniki poprzedzających ją działań. Co ważne, strategia marketingowa i sprzedażowa również powinny się uzupełniać. Ciężko jest bowiem rozwijać marketing bez wiedzy, jaką mają sprzedawcy i ciężko jest sprzedawać, nie mając wsparcia w obszarze marketingowym. Jak więc komunikować się z klientem, aby zbudować z nim relację? Przede wszystkim należy zadbać o łatwość kontaktu z nami. Mając do wyboru tak wiele źródeł kontaktu, powinniśmy umożliwić klientom jak najwięcej opcji wyboru. Należy też zadbać o to, aby namiary na osoby kontaktowe były łatwo dostępne. Wręczając klientowi gadżet reklamowy, jak np. kubek z własnym nadrukiem zadbajmy o to, aby w jednej jego części umieści np. numer telefonu lub przynajmniej adres strony WWW. 

Wizerunek to podstawa

 Komunikacja marketingowa to jednak nie tylko kubki z logo, szklanki z nadrukiem, czy inne, choćby najlepsze gadżety reklamowe. To także nasza prezencja. Musimy o tym pamiętać zawsze, kiedy w kontakcie z klientem lub potencjalnym klientem reprezentujemy firmę. Nasz ubiór, ton głosu czy sposób wypowiedzi nie pozostają bez znaczenia. Drobne detale firmowe to także element komunikacji. Warto więc zadbać o spójność pomiędzy wszystkimi możliwymi formami komunikacji.