Zamówienia

Składanie zamówień


1. Zamówienia należy składać pisemnie: pocztą email na adres info@side.com.pl lub faksem na numer 22/ 10 10 157.

2. Minimalna ilość jednorazowego zamówienia produktów wynosi: 24 szt.

3. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo uzgadniany.

4. Realizacja następuje z chwilą przyjęcia zamówienia.

5. Wysłane potwierdzenie zamówienia przez danego handlowca jest przedstawieniem warunków realizacji składanego
zamówienia.

6. Każdorazowa zmiana warunków realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia powinna być dokonywana w ciągu 24h (nie dotyczy zamówień Last Minute) od przesłania potwierdzenia zamówienia i przekazywana w formie pisemnej.

7. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku, jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości w wysokości +/- 5 %.

8.  Faktura zostaje wypisana na ilości rzeczywiste w terminie 7 dni od daty sprzedaży.

9.W przypadku pierwszego zamówienia wymagany jest aktualny wyciąg z CEDIG wraz z akceptacją warunków
współpracy.

10. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją - koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej
i inne.

11. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą dokonania wypalenia zamówionych materiałów.

Realizacje


1. Standardowo zlecenia realizowane są w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wzoru.

2. Istnieje możliwość skorzystania z ofert specjalnych:
- „Last minute” - realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych.
- FAST TRACK –
realizacja zlecenia w czasie 48 godzin. Oferta dotyczy tylko wybranych produktów, po wcześniejszej konsultacji z działem handlowym firmy SIDE Agencja Reklamowa.

3. Firma SIDE Agencja Reklamowa zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od firmy SIDE Agencja Reklamowa (awaria maszyn, choroba personelu, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

4. Firma SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac zaakcepowanych przez Klienta a zawierających błedy techniczne lub treściowe.


Kontakt ze sklepem

Zachęcamy do kontaktu.