Transport

Warunki dostawy towaru

1. W przypadku zamówień o wartości poniżej 1000 zł netto, koszt transportu do siedziby zamawiającego lub innego wskazanego przez niego miejsca, pokrywa kupujący.

2. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł netto, koszt transportu pokrywa sprzedający.

3. Na terenie kraju przesyłki wysyłane są firmą kurierską – koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

4. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada firma kurierska. Kupujący bezwzględnie w obecności kuriera powinien dokonać sprawdzenia przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych towaru – zamawiający powinien zgłosić ten faktu kurierowi i wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny dostarczony przez kuriera.

5. Wszelki reklamacje dotyczące uszkodzeń lub braków towaru ujawnione po dostarczeniu towaru przez kuriera nie będą uwzględniane.

6. SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.

8. W każdym przypadku to sprzedawca ustala dokładną ilość zamawianych produktów, może ona się różnić zaledwie o kilka sztuk od rzeczywistego zamówienia. Wynika to ze sposobu pakowania produktów.


Kontakt ze sklepem

Zachęcamy do kontaktu.